سفر به عراق(8) کربلا

حرم امام حسین

از کنار حرم حضرت عباس می گذرم و می گوییم باید ادب کنم و اول حرم حضرت سید الشهدا بشوم. یک بازرسی دیگر را که درآن باید موبایل ها راهم تحویل دهیم رد می شوم و داخل صحن می شوم . حرم امام حسین(ع) در وسط صحن قرا دارد و دورتا دور آن یک صحن است با ورودی های متفاوت . آنچه در عکس ها حرم دیده بودم با آن متفاوت است . زیرا اکنون تمام صحن را مسقف کرده اند و به زیبایی آنرا دارند کاشی کاری می کنند باز هم بسیار بهتر از حرم امام رضا(ع). زیرا در حرم امام رضا(ع) که صحن امام را مسقف کردند سقف کوتاهی زده اند با کلی ستون. اما صحن مطهر امام حسین را مسقف کرده اند با ارتفاع زیاد و بدون ستون. قدم هایم مرا به سمت ضریح می خواند .حرم تقریبا شلوغ نیست و خیلی راحت می توانی ضریح را در بغل بگیری. باورم نیست من کجا و اینجا کجا. مات و مبهوت به ضریح نگاه می کنم وجز قطرات اشکی که بی اختیار سرازیر میشوند و من در آن اختیاری ندارم . کار دیگری نمی توانم انجام بدهم نه دعایی نه نمازی . می نشینم روبروی ضریح و ساعتی فقط به آن ضریح سبز نگاه می کنم و نمی توانم زیارت نامه ای بخوانم . چند رکعتی که نماز می خوانم . می گویند وقت نماز دارد نزدیک می شود به یاد ظهر عاشورا می افتم که امام حسین(ع )  در آن گرما گرم جنگ نماز را در اول وقت و به جماعت بر پا کرده اند بلند می شوم تا به صحن بروم در مسیر یعنی سمت راست ضریح مطهر سید الشهدا ضریح کوچکی قرار دارد که قبر مطهر حبیبن مظاهر است در پشت سر ضریح دیگری است که مربوط به سید محمد مجاب است. در کنار قبر امام حسین یعنی همام کوشه های تو رفته قبر حضرت علی اکبر قرار دارد و بقیه شهدا هم در سمت چپ ضریح قرار دارند. در کنار قبر مطهر حبیبن مظاهر  قتلگاه است که البته درش بسته بود. وارد صحن مطهر می شوم اذن ظهر شده است . جمعیت زیادی خیلی بیشتر از حرم امام علی(ع) در نجف

 در صحن آماده نماز ظهر و عصر هستند. علاوه بر جمعیت زیاد در اینجا نظم بیشتری هم از حرم حضرت علی بر قرار است. نماز که تمام می شود به حرم حضرت ابوالفضل می روم.

حرم حضرت اش مانند حرم امام حسین (ع ) است یعنی حرم در وسط و دور تا دور صحن قرار دارد که اکنون مسقف شده است  امام داخل حرم کوچکتر از حرم امام حسین است. داخل حرم می شود نمی دانم چرا اشک ها در اختیار ام نیست و بی اختیار سرازیر می شوند نگاهی به ضریح حضرتش می کنم و با بهت  این توفیق الهی را شکر می کنم. کمی می مانم ولی نمی توانم دعایی و یا زیارت نامه بخوانم به هتل بر میگردم.

حرم حضرت عباس

/ 0 نظر / 8 بازدید