الگوی کشت

روزنامه خراسان گزارشی تحت عنوان " الگوی کشت 25 سال روی کاغذ تهیه کرده بود که در آن مصاحبه ای هم با من داشتند . قسمتی از گزارش به نقل از روزنامه خراسان:

دکتر «سید احمد محدث حسینی» مبحث الگوی کشت را مربوط به مطالعات پیش از انقلاب و در قالب مطالعات آمایش سرزمین می داند و می افزاید: مطالعات اجرایی الگوی کشت فراتر از مرزهای جغرافیایی و سیاسی است و بر اساس آن چه FAO پیشنهاد کرده، باید الگوی کشت بر اساس حوزه های آبخیز هر کشور باشد. پس از آن با تعریف دشت های آبی (هیدرولیک) به برنامه ریزی برای تعیین کشت متناسب با آن حوزه اقدام کنیم.

این کارشناس مسئول تعریف ساده ای از الگوی کشت ارائه می دهد و می افزاید: در الگوی کشت می گوییم «چه بکاریم»، «چه مقدار بکاریم» و چگونه از امکانات حداکثر استفاده را ببریم و البته در کنار این هدف به مسائل دیگر نظیر رعایت مسائل محیط زیست هر منطقه، فرصت های شغلی و مسائل مربوط به فرسایش خاک هم باید توجه داشته باشیم و در مجموع سیاست های کلی کشور را در برنامه ریزی های تعیین الگوی کشت مدنظر قرار بدهیم.

این پژوهشگر کشاورزی با تأکید بر این که در الگوی کشت باید ابتدا به برخی مسائل اساسی نظیر ثبات قیمت ها توجه داشته باشیم، افزود: این موضوع خیلی مهم است که کشاورزان از نتیجه کاری که ما به آن ها پیشنهاد می دهیم، مطلع باشند. به عبارت دیگر کشاورز در پی تأمین اقتصادی خود است و ما باید به او اطمینان بدهیم که اگر الگوی کشت یا برنامه ما را اجرا کند به ضرر او تمام نخواهد شد و در این صورت خود به خود کشاورزان مجریان الگوی کشت پیشنهادی خواهند بود.

«محدث حسینی» دقیق نبودن آمار و اطلاعات و همچنین تعریف نشدن سیاست ها را موانع اصلی پیش روی الگوی کشت استانی می داند و می افزاید: اگر بخواهیم الگوی کشت منطقه ای را اجرا کنیم باید سمت و سوی تحقیقات و خدمات در هر منطقه را با برنامه ارائه شده هماهنگ کنیم به عبارت دیگر اگر بر اساس یافته های علمی، یک منطقه مناسب کشت گیاهان دارویی است باید مرکز خدمات کشاورزی آن منطقه بیشترین خدمات را به کشاورزان گیاهان دارویی ارائه دهد و آزمایشگاه ها و مرکز تحقیقات گیاهان دارویی را در آن منطقه احداث کنیم و به طور کلی نگاه خدمات به کشاورزان آن منطقه، نگاه توسعه گیاهان دارویی باشد. تنها در این صورت است که خود به خود پس از یک دوره زمانی حداکثر ۵ ساله، کشت غالب آن منطقه گیاهان دارویی خواهد شد و در این روند، الگوی کشت به طور کاملا علمی و سامان دهی شده اجرا می شود.

اصل گزارش را اینجا بخوانید   

/ 0 نظر / 8 بازدید