سفرعمره(5) زیارت بقیع

زیارت ائمه بقیع هر روز صبح بعد از نماز صبح تا ساعت 9 و بعد از نماز عصر نیز امکان پذیر بود. البته فقط برای اقایان و اصولا آنها خانم ها را در هیچ قبرستانی راه نمی دهند. صبح ها که من توفیق زیارت بقیع را داشتم آنقدر بقیع شلوغ بود که نمی شد در آن راه رفت. مبلغان وهابیت هم در قبرستان مشغول موعظه مردم در نهی زیارت اهل قبور بودند . مردم هم از شیعه و سنی   بدون توجه به حرف های آنها مشغول زیارت ائمه بقیع و بقیه بزرگان مدفون بقیع  هستند. دفعه قبل کسی ازمبلغان  سوال نمود که این ها قبر کیست؟ او  گفت معلوم نیست و منکر آن می شد که در اینجا امام حسن مجتبی(ع) ؛ امام سجاد(ع)؛ امام باقر(ع) و امام صادق(ع) مدفون هستند من سئوال کردم پس چرا این قبور از بقیه مشخص و جدا شده اند و یادم نیست چه حوابی داد. بهرحال این قدر اینها تبلیغ می کنند اما بازهم مردم بیشتر عاشق اهل بیت می شوند. این دفعه از کارهای که کرده بودند این بود که شجره پیامبر و خلفا را بصورت بنر نصب کرده بودند که نشان می داد پیامبر اکرم(ص) با خلفا و ائمه اطهار هم با خلفا نسبت فامیلی داشته اند و از هم دختر گرفته اند. نام پسران حضرت علی(ع) نام های عمر و عثمان هم بوده است. می خواهند نشان بدهند که امام علی(ع) و ائمه اطهار با خلفا مشکلی نداشته اند حال چرا ما باید با هم مشکل داشته باشیم. به  نظر من اگر مواضع خودمان را بتوانیم از این طریق به هم نزدیک نماییم بسیار می تواند کمک باشد در رسیدن به وحدت در  جهان اسلام. اینکه آنها عاشورا را قبول کرده اند ودر آن بنر نوشته اند امام حسین همراه برادرشان عباس در کربلا شهید شده اندخیلی خوب است به نظر این کلیت را با هم قبول کنیم انوقت در جزئیات می شود بحث نمود. 

/ 0 نظر / 35 بازدید