لیزر درمانی و چشم پزشکان

چند روز پیش شبکه خبر گزارش جالبی از کنگره چشم پزشکی تهیه کرده بود . در این گزارش خبرنگار به سراغ چشم پزشکانی رفته بود که همگی از عینک استفاده می کردند . سئوال خبرنگار این بود آیا شما لیزر درمانی را برای بیمارانتان توصیه می کنید که اکثر پاسخ ها مثبت بود. سئوال بعدی این بود که چرا خودتان هنوز از عینک استفاده می کنید و لیز درمانی نکرده اید پاسخ چشم پزشکان مشترک بود ما به چشمانمان نیاز داریم و اگر چشممان آسیب بیند شغلمان را هم از دست می دهیم.!!!! گو اینکه بقیه به چشمانشان نیاز ندارند...

/ 0 نظر / 5 بازدید