سفر به عراق(5) نجف

 

خانه حضرت علی(ع): کنار مسجد کوفه خانه ای است که گفته می شود خانه حضرت علی (ع) است. خانه مشخص است که جدید ساخته شده است زیرا بسیار نوساز تر از خانه های نجف است. در آن محراب حضرت علی . چاه حضرت،  محل غسل حضرت ،  خانه امام حسن و امام حسین و حضرت زینب را هم ساخته اند.  که با آنچه در تاریخ است مغایر است زیرا حضرت علی وقتی به کوفه آمدند امام حسن و امام حسین و حضرت زینب سن و سالی از آنها گذشته بود و لذا زندگی مستقل و جدایی داشته اند. در داخل این خانه گدایی خادم آن دیگر آنقدر زیاد است که آزار دهنده است. به زور از مردم می خو اهند پول بگیرند. هی می گویند اینجا محل غسل حضرت است روی آن پولی قرا ر بده و.....  زود از آنجا خارج می شوم.

 مقبره میثم تمار:  مقبره میثم تمار در کنار مسجد کوفه قرار دارد. آرمگاهی کوچک اما زیبا برای او  ساخته اند. وقتی آن حرم را می بینم با خود می گوییم چگونه ظلم  و ظالم از بین می رود و چگونه مظلومان پایدار می شوند . آنهایی که میثم را بدار کشیدند هیچ اثری از آنها نیست و هیچ کسی هم به آنها افتخار نمی کنند. در صورتی که میثم این چنین زایر دارد. جیزی که در آرامگاه میثم آزار می دهد گدایی خادمین آنجا است که هی می گویند از خادم فراموش نشود.

مسجد کوفه

مسجد کوفه: مسجد کوفه یکی از چهار مسجد بزرگ و با عظمت اسلام است یعنی مسجد الحرام، مسجد النبی، مسحد القصی و مسجد کوفه . نقل است که کشتی حضرت نوح در این مسجد ساخته شده است. مسجد را اخیرا شیعیان هند باز سازی کرد ه اند که در ان کاملا معماری هندی مشخص است. در این مسجد مقاماتی وجود دارد که در جلوی هر یک از آنها باید نمازی بخوانی و دعای مخصوصی را قرائت کنی. 34 رکعت مجموعه نماز های است که در مسحد باید خوانده شود . و تقریبا دو تا سه ساعت وقت را باید صرف آن بکنی. در داخل مسجد محراب حضرت علی (ع) که درآن به شهادت هم رسیده اند قرار دارد. مسجد علاوه بر بزرگی زیبایی خاصی هم دارد که انسان دوست دارد ساعت ها در آن بنشیند.

مقبره مسلم بن عقیل و هانی بن عروه: این دو مقبره در کنار مسجد کوفه  قرار دارند و از داخل مسجد راه دارند و رو بروی هم هستند. ایرانی های چون بعد از اعمال مسجد کوفه به آنجا می روند معمولا خسته هستند . دو مقبره در حال بازسازی است.

 مسجد سهله : مسجد سهله در نجف واقع است و ا یکی از مساجد مهم است البته مشخصا نه مثل مسجد کوفه. در داخل آن نیز مقاماتی وجود دارد که باید در هرکدام آنها دو رکعت نماز بخوانی. البته منهم بدرستی فلسفه این مقامات را نمی دانم.

عراق

مقبره کمیل بن زیاد : مقبره کمیل  در همان نزدیک هتل ما قرار دارد یعنی در شارع کوفه. مقبره ای زیبا که در کمی بلند تر از سطح زمین ساخته شده است و در داخل صحن آن هم قبرهای زیادی وجود دارد که بعضی از آنها مربوط به علما و بزرگان نجف است.

قبرستان وادی السلام: این قبرستان گفته می شود بزرگترین  و قدیمی ترین قبرستان مسلمین است 5 کیلومتر در 5 کیلومتر وسعت دارد و در زمان حضرت آدم تاسیس شده است. در آن بزرگان زیادی دفن شده اند و در قسمت از آن هم مقبره حضرت هود و صالح قرار دارد.

ادامه دارد

/ 0 نظر / 12 بازدید