تاملی بر زیارت عاشورا(1)

زیارت عاشورا از پنج قسمت تشکیل شده است. اول زیارت که با "السلام" آغاز می شود و به "علیه و علیهم السلام" ختم می شود . یعنی با  سلام آغاز و به سلام ختم می شود. بعد از آن چهار الحاقیه دارد که عبارتند از :

1-     درخواست لعن خداوند بر تمامی دشمنان محمد(ص) از اولین تا آخرین .

2-     سلام بر امام و یارانش

3-     لعن زائر بر تمامی کسانی که به هر نحوی از انحاء در مقاتله با امام حسین(ع) شرکت داشتند

4-     یک سجده

هر پنج قسمت, در مجموع زیارت عاشورا را تشکیل می دهند و یک واحد هستند. آخرین کلمه سجده نیز به سلام ختم می شود که باز هم می بینیم تمام زیارت با سلام آغاز و به سلام می انجامد.

سند زیارت عاشورا به دو نفر می رسد که همه راویان از آن دو نفر روایت کرده اند. اول علقمه ابن محمد الحضرمی که زیارت عاشورا و دعای بعد از آن را از محمد باقر(ع) نقل کرده است . دوم صفوان ابن مهران جمال که او نیز این زیارت را از امام صادق(ع) روایت کرده و گفته امام صادق (ع) ؛امام حسین(ع) را در روز عاشورا این گونه زیارت کرده است.

بعضی نقل ها از صفوان حاکی از آن است  که متن زیارت عاشورا قدسی است و جبرئیل امین آن را بر پیامبر  القا کرده است و ایشان به امام علی(ع)   و ایشان به امام حسن (ع) و ایشان به امام حسین(ع) و امام سجاد (ع) وامام باقر(ع) تعلیم کرده اند و لیکن تا زمان امام باقر(ع) ر مخفی بوده و نام عاشورا را در زمان امام سجاد(ع) اظهار شده و متن زیارت ؛ در زمان امام  باقر(ع)علنی شده است. به موجب این نقل ؛ زیارت عاشورا ؛ قدسی تلقی می شود. اگر چه تائید قدسی بودن زیارت عاشورا اتفاق نظر علما نیست اما کسی هم در رد آن نظری ابراز نکرده و ترجیح را در سکوت دیده اند.

در پست بعدی بحث بیشتری در مضامین زیارت عاشورا خواهم داشت.

اقتباس از کتاب از عاشورا تا اربعین

/ 0 نظر / 28 بازدید