سفر عمره(15)عمل سعی

عمل سعی عملی است واجب و مستحب ندارد و نمی شود کسی مانند طواف؛ سعی صفا و مروه مستحبی انجام دهد و تمام کسانی که در سعی هستند در حال احرام هستند. مثل رکوع در نماز که عملی واجب است و ما سجده مستحبی زیاد داریم ولی رکوع مستحبی نداریم.  با این وجود ما مجبور بودیم برای رفتن به  داخل مسجد الحرام از داخل مسعی عبور کنیم و باور کنید ضمن عبور از مسعی به انسان حالت خوشی دست می دهد که  قابل وصف نیست و یاد تمام دوستان هم می کنید.

می دانید که  نه چندان سالهای دور مسعی یک بازار بوده است و مردم در داخل بازار سعی صفا و مروه انجام می داده اند و بازار هم سقفی نداشته است و ملک عبد العزیز از اولین کارهای که کرده است همین بوده است که مسعی را به مسجد الحرام اضافه نموده است و آنرا به شکل امروزی ساخته است. فیلم آن را هم من دیده ام و هم از کسانی که در آن بازار سعی کرده اند خودم این را این شنیده ام  که ما در بازار سعی صفا و مروه انجام می دادیم

مسعی

/ 1 نظر / 55 بازدید
محمد حسن

متن های عالی داشتید آقای دکتر من همرو مطالعه کردم ممنونم