غار حرا

چند روز پيش عيد سعيد مبعت بود  و آنگونه كه مي دانيد در اين شب پيامبر اكرم (ص) به رسالت مبعوث شدند. جبريل در اين شب در غار حرا بر پيامبر اكرم(ص)  نخستين  آيه هاي سوره علق را نازل كردند.غار حرا علاوه بر اين محل عبادات پيامبر اكرم(ص) نيز بوده است. ولذا مكان بسيار مهم و مقدسي به شمار مي آيد. اين غار در كوه جبل النور  در مكه قرار دارد. من در سال 2005 كه به حج مشرف شده بوديم  سري نيز به اين غار زديم . اما آنچه مشاده كرديم بسيار بسيار ناراحت كننده بود . مسير غار همچنان مخروبه باقي مانده است كه صعود از كوه را بسيار مشكل مي كنند. از آن بدتر اينكه در مسير آنقدر اشغال ريخته شده است  و متاسفانه به علت نبودن دستشويي عده اي هم در گوشه وكنار قضاي حاجت مي كنند كه بو بسيار بدي مي دهد و  منظره بسيار زشتي به اين مكان مقدس داه است.  من مانده ام كه اين حاجي هاي ايراني كه از حج بر مي كردند چرا بازهم از خدمات دولت عربستان تعريف مي كنند؟!

اين عكس را هم دوست خوبمان جناب آقاي يوسف رستمي برداشته اند.  

25knbxj.jpg

/ 1 نظر / 34 بازدید
مهربانی

متن مفيد وعکس جالب بود