جشن پرشین بلاگ

اینجانب دو سال پیاپی است که برنده مسابقه وبلاگ نویسی در جشنواره نوروزی پرشین بلاگ می شوم. سال گذشته تماس گرفتند و دعوت نمودند اما من نتوانستم بروم و بعد ها هم خبری از جایزه نشد . امسال که تماس گرفتند باز هم برایم امکان حضور در جشن نبود. اما بخاطر اینکه مثل پارسال نشه یک نفر نماینده معرفی کردم . و ایشان زحمت کشیدند و جایزه را از طرف من تحویل گرفتند. اما اینکه جایزه چه بوده هنوز منهم بی خبرم.

 بهر حال از این دوست عزیز و مسئولین  پرشین بلاگ تشکر می کنم.

/ 1 نظر / 6 بازدید