سفر دوم به عراق (9) طفلان مسلم

صبح عازم کربلا می شویم سر راه  کربلا به زیارت طفلان مسلم می رویم .طفلان مسلم پسران کوچک حضرت مسلم به نام محمد و ابراهیم هستد که از  اسارت سپاه عبیدا... گریختند اما بدست معلونی افتادند که هردو این ها را در کنار نهر فرات سر برید و سرها این طفل را به نزد عبیدا... زیاد برد تا جایزه ای دریافت کنند اما  عبیدا... با آن هم قساوت از قساوت این مرد به خود لرزید و دستور داد سر او را ار بدن جدا کنند. آری یک نفر می توانند این قدر پست شود که عبید ا... به او جانی خطاب کند. زمانی در تلویزیون فیلمی از نحوه شهادت طفلان مسلم را پخش می کرد و  در آن فیلم نشان می داد یکی از عوامل موثر در قیام توابین و قیام مختار نحوه شهادت این دو نفر بوده است.

/ 0 نظر / 29 بازدید