اندر باب اقتصاد مقاومتی

چندی  قبل در سمینار توسعه روستایی آقای دکتر دانش جعفری عضو مجمع تشخیص مصلحت در مورد اقتصاد مقاومتی سخنرانی داشتند. من هم بعنوان عضو پانل بودم. آقای دکتر دانش جعفری  ضمن مقایسه درآمد دولت ها در کشورهای مختلف نتیجه گرفتند که کشور ما در بین کشورهای مختلف بیشترین درآمدش متکی به نفت است  و سایر کشورها بیشتر وابسته به درآمد های مالیاتی . و نتیجه کلی مبحثشان این  بود که 65 درصد درآمد دولت ایران وابسته به درآمد نفت می باشد و چون درآمد نفت هم نوسانات زیاد دارد لذا ما باید در اقتصاد مقاومتی به سمت کاهش درآمد نفت و افزایش درآمدهای مالیاتی گام برداریم. سخنان ایشان که تمام شد من باید بعنوان عضو پانل نظراتم را بیان می کردم خلاصه نظراتم به قرار زیر بود:

1-   ابندا به آقای دکتر عرض کردم مقایسه ما با کشورهای که نفت ندارند  مانند ترکیه و یا کشورهای اروپایی قیاس مع الفارق است زیرا این کشورها نفت ندارند تا بخواهیم بگویم آنها درآمد دولتشان از نفت نیست.  باید کشور ما را با کشورهای نفت خیز مقایسه می نمودید

2-   درآمد نفت درآمدی است برای کشور ما که باید استفاده شود و حداقل باید بخشی از این درآمد صرف امور جاری کشور گردد . چه توجیه اقتصادی و یا عقلانی وجود دارد که امروز مردم در فقر باشند تا نسل های آینده  فقیر نشوند. مثل این می ماند که به گدایی گفتند چرا گدایی می کنی گفت برای اینکه در آینده گدا نشوم. ویا آیا روا است پدر و مادری اکنون در مضقیه زندگی کنند برای اینکه  نوه های آنها زندگی خوشی داشته باشند(این بند را درآنجا به نوعی دیگر گفتم)

3-   راهکار اجرایی اقتصاد مقاومتی و کم نمودن نوسانات درآمدهای نفتی را سال های قبل تعریف شده است و باید به آن عمل می نمودید.  تاسیس صندوق ذخیره ارزی برای این منظور بوده است که نوسانات درآمد نفتی کم شود بدین صورت در سالهای که درآمد نفتی بالا است درآمدهای اضافی را در این صندوق ذخیره نمایم و بدون برنامه آن را خرج نکنیم که هزینه کردن بدون برنامه حیف و میل است و اثرات زیان بار دارد و این صندوق در سالهای که درآمد نفت کم است به بودجه کشور کمک نمایید تا برنامه ها دچار اخلال نشود . حال چه شد درآمد های نفتی 8 سال گذشته 700 میلیارد دلار کجا رفت و چی شد؟

4-   بجای اینکه هی به فکر افزایش مالیات باشیم کمی هم به فکر درست مصرف کردن هزینه های در کشور باشیم .چه شده است  که با این همه بودجه سالیانه وضعیت مردم باید این گونه باشد هنوز ما باید مدارس گپری داشته باشیم هنوز خیلی ها از هزینه های درآمد می میرند تا از مرضی و....

5-   ایکاش ما هم مانند همین کشورهای حاشیه خلیج فارس- که ما با دیده تحقیر به انها نگاه می کنیم- حداقل بهره برداری بهتری از درآمد های نفتی داشتیم . میدانید همین کشورها چگونه درآمدهای نفتی را سرمایه گذاری کرده اند که بیان می شود سالهای زیادی بدون درآمد نفتی می تواند بدون کمترین مشکل برنامه های خودشان را داشته باشند و حتی کاهش قیمت نفت هیج آسیبی جدی به اقتصاد آنها وارد نمی کند زیرا کاهش قیمت نفت باعث می شود بعضی از سرمایه گذاری آنها سود آور شود.

6-   کاش ما هم بجای اینکه دغدغه کم دادن مالیات را توسط مردم داشتیم کمی هم به فکر استخراج از میادین مشترک و ایجاد درآمد از آن طریق را داشتیم(این بند را آنجا نگفتم)

سخنان من که تمام شد آقای دکتر دانش جعفری پاسخ بقیه اعضا پانل را داد و هیچ اشاره ای به این موارد نکردند.

محدث در توسعه روستایی

/ 0 نظر / 44 بازدید