دانشگاه هاي معتبر مالزي

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

 در كشور مالزي دانشگاه ها و كالج هاي زيادي وجود دارد اما از نظر وزارت  علوم تحقيقات و فناووري فقط دانشگاه هاي زير مورد تاييد است.

‌‌الف)دانشگاه‌هاي‌مالزي‌گروه‌يك‌(خوب)،براي‌كليه‌دوره‌هاي‌تحصيلي.

1- Universiti Malaya (<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />University of Malaya)

2- Universiti Kebangsaan Malaysia (NationalUniversity of Malaysia)

3- Universiti Sains Malaysia (University of ScienceMalaysia)

4- Universiti Teknologi Malaysia (University of TechnologyMalaysia)

5- Universiti Putra Malaysia (University of PutraMalaysia)

6- Universiti Telekom Malaysia (MultimediaUniversity)

 ‌ب)دانشگاه‌هاي‌مالزي‌گروه‌دو(متوسط)،ومراكزآموزش‌عالي‌كه‌درزمان‌وروددانشجومجوزرسمي‌وزارت‌آموزش‌كشورمالزي‌راداشته‌باشندفقط‌دردوره‌كارشناسي‌(ليسانس)ارزشيابي‌مي‌شوند.

1-Universiti Malaysia Sarawark (University of Malaysia Sarawark)

2- Universiti Malaysia Sabah (University of MalaysiaSabah)

3- Universiti Utara Malaysia (Northen University of Malaysia)

4- Universiti Islam Antarabangsa (International Islamic University of  Malaysia)

5- Universiti Pendidlkan Sultan Idris (UPSI)

6- Universiti Tenaga Nasional (UTN)

7- Universiti PETRONAS

8- MalaysiaUniversity of Science and Technology (MUST)

9- CurtinUniversity of Technology – Sarawak Campus Malaysia

  شعبه دانشگاه صنعتي كرتين استراليا دركشور مالزي صرفا" تا سطح كارشناسي دررشته هاي مديريتي و فني – مهندسي وبا اخذ آزمون.

در مورد دانشگاههاي گروه يك و نحوه پذيرش آنها بعدا خواهم نوشت.

* رفرنس اين اطلاعات اينجا است. اداره كل امور دانش آموختگان وزارت علوم تحقيقات و فناوري   

 

/ 1 نظر / 6 بازدید
رضا

اولندش منظورت چيه از اين وب لاگ؟ دوما راست و حسينی اگه کاسبيه؟ مبارکه! سوما اگر اطلاعات عموميه دستت درد نکنه