خاطره از شوروی سابق

شوروی

در حکومت اتحاد جماهیر شوری (سابق) یکی از اصول ؛ جلوگیری از گردش اطلاعات آزاد به مردم بود.معروف بود که در آن حکومت شوراها تنها رادیو یک موج- که فقط داخل رادیو وطنی را بگیرد- مجاز بود و مردم فقط می بایست اخبار را از کانال رسمی دولت بشنوند. معتقد بودند که اخبار غیر دولتی برای مردم خوب نیست و فکر می کردند با این کار حکومتشان برای همیشه پایدار خواهد بود.یک رادیو هم داشتند که به زبان فارسی برنامه بخش می کرد و همیشه اخبار پیشرفتهای اقتصادی شان و صدر اعظم شان را بیان میکرد.  البته این نکته را باید دانست در این کارنیز در کوتاه مدت بسیار موفق بودند. زیرا در آن سالهای اول چنان از عدالت ومبارزه با فقر و.... شعار سر می دادند که خیلی از مردم دنیا  باور شان شده بود و کمونیست بسرعت در حال گسترش بود. بهرحال بلوک شرقی ایجاد شده بود که تحت نفوذ این ابر قدرت بود. اما بر مردم شان چه می آمد زندانها و تبعید سیبری را هنوز اکثر مردم در یاد دارند. اگر آنها جلوی اطلاع رسانی را نمی گرفتند مسلم است جکومت شوری بسیار زودتر از اینها از هم می پاشید اما باز هم بالاخره از هم پاشید

/ 1 نظر / 38 بازدید
نا

جناب محدث شمع فروش باز هم کاندید نمیشی؟