سفر دوم به عراق(6 ) اعمال مسجد کوفه و....

بعد از ظهر با خستگی فراون به مسجد کوفه می رویم . مسجد کوفه یکی از چهار مسجد مهم در اسلام است یعنی مسحد الحرام ؛ مسحد الاقصی ؛ مسجد النبی  و مسجد کوفه . اکنون مسجد کوفه معماری کاملا هندی دارد که هندی های ساخت و بازسازی آنرا بعهده  داشته اند و گفته می شود هزینه آنرا هم پادشاه بروئنی داده است اما سندی در این باره وجود ندارد . بهرجهت معماری آن بسیار زیبا است که هر بینده ای را به تحسین وا می دارد . در مسجد کوفه نیز مقاماتی وجود دارد که در هریک از مقامات 2 یا چهار رکعت نماز بخوانی  و بعد دعای مخصوص آنرا. یعنی حدود32 رکعت نماز که زائر نمیداند چگونه در وقت کم چگونه این اعمال را انجام دهد و به نظر من این جور اعمال هیچ گونه باعث معرفت زائر نمی شود فقط تکرار می کند بدون اینکه بداند چه می گویید .مشکل روحانی های هم همین است که فکر می کنند  زائر باید این اعمال را بدون کم وکاست انجام دهد وفقط کمیت برای شان مهم است نه کیفیت .به نظر من اگر زائر فقط دو رکعت نماز با معرفت بخواند و آنچه را دوست دارد به فارسی دعا کنند بهتر است از این که 32 رکعت نمار و کلی دعا بخواند بدون اینکه بداند چه می گویید. بعدا اعتراض ام را به روحانی کاروان می گوییم اما او هم گرفتار همین است که این اعمال وارد شده است و....

/ 1 نظر / 31 بازدید
علی تنکابنی

نظر سنجی در مورد رییس جمهور بعدی جمهوری اسلامی ایران در وبلاگ جبهه http://shahadat4.blogfa.com [گل][گل][گل]