حرمت رقص

آنچه در حرمت رقص  گفته می شود مربوط به رقاصه می باشد . اسلام نمی پسند که یک انسان این قدر خود را تنزل دهد که رقاصه باشد. بنابر این آنچه معمولا در مجالس اتفاق می افتد که کسی خود را تکانی بدهد رقص محسوب نمی شود.

 

/ 2 نظر / 12 بازدید
روح الله

کدوم اسلام شناسی اینو گفته داداش

یه طلبه

برادر عزیز هر چیزی که بذهنتون متبادر میشه رو پای دین نذارید رقص بر اساس مبانی اسلام و همانطور که مراجع عظام تبیین فرموده اند حرام است مگر رقص زن برای همسرش و با احتیاط رقصهای محلی (اونم زن در جلسه زنانه و مرد در مجلس مردانه ) با تشکر الاحقر حامد فاطمی