ازدواج موقت در اسلام(2)

میان ازدواج دائم و موقت تفاوت های است از آن جمله :

 اولا در ازدواج موقت مهر وجود دارد با  این تفاوت که در ازدواج دائم مهر می تواند ساقط شود ولی در ازدواج موقت این امر توصیه نمی شود. . در ازدواج دائم زن می تواند به عنوان حسن وفاوداری مهر خود را به شوهر ببخشد ؛ اما در ازدواج موقت ، پرداختن مهر الزامی است. دیگر اینکه مسئولیت اقتصادی بین زن و مرد مطرح نیست یعنی مرد تعهد اقتصادی ندارد مگر اینکه خود مرد در ابتدا متعهد شود . دیگر اینکه به توافق طرفین فرزندی در میان نخواهد بود . اما اگر فرزندی از این ارتباط حاصل شود مانند ازدواج دائم با او برخورد شده و هیچ تفاوتی با سایر فرزندان ندارد. آخر اینکه مسئله ارث بری در بین زوجین مطرح نیست . یعنی در در این ازدواج ،مالی به عنوان ارث از زن یا مرد به طرف مقابل نمی رسد .

زن از منظر قرآن نوشته علامه محمد علی انصاری

/ 1 نظر / 6 بازدید
متفکر

شما دوست عزیز بهتره نظر همسرتون رو هم در این باره بیان کنید