سفر عمره(8) مدینه قریب یا غریب با ولایت!

مسجد النبی

روز پنجم ساعات خداحافظی از مدینه فرا رسید. قرار بر این بود ساعت 3 عصر با لباس احرام حاضر باشیم تا به مسجد شجره برویم. برنامه ریزی کاروان ها طوری است که همه شب را در مسیر مدینه به مکه باشند زیرا مردان با لباس احرام نمی توانند زیر سایه بروند و باید شب در ماشین باشند یا روز در ماشین بدون سقف که خب مشکل است.زمان حج مجبورند برای کسانی که از جده عازم مکه هستند از ماشین های روباز استفاده نمایند.

خداحافظی از مدینه بسیار سخت است. مدینه شهر پیامبر است ولی ولایت غریب است . کمتر می توان از ولایت نشانی گرفت هرچند نام حضرت علی(ع) در خیلی از نقاط وحود دارد مثل مساجد حضرت علی(ع)  یا شارع علی ابن ابی الطالب یا اینکه نام حضرتش و نام حضرت امام حسن(ع)  و امام حسین (ع) در کنار دیگر صحابه بر بلندای مسجد النبی نقش بسته است اما اینها نشانی از ولایت امام نشان نمی دهد. از دختر رسول الله که دیگر هیچ نشانی وجود ندارد . نه قبری نه نامی واقعا من که هر وقت مدینه رفتم این شعر با خود زمزمه کردم "یا فاطمه من عقده دل وا نکردم *** گشتم ولی قبر تو را پیدا نکردم" در دل نوشته های که هم بود نوشتم" در مدینه ولایت با اینکه باید قریب باشد اما ولایت غریب است انشاالله این ولایت  با ظهور یوسف  زهرا (س) از غربت بدر اید."

از مدینه با سختی خدا حافظی کردیم و با لباس احرام به مسحد شجره- که نزدیک مدینه ( خروجی مکه ) قرار دارد- رفتیم .کسانی که از مدینه عازم مکه هستند باید حتما در این مسجد محرم شوند و نمی تواند برود مثلا به جحفه محرم بشوند. در این مسجد  با گفتن تلبیه (اللهم لبیک)محرم شدیم. جالب است با آن همه توضیحات بعضی ها هنوز در  باغ نبودند هنوز روحانی محترم کاروان باید نفر به نفر آنها را توجیه نماید. نماز مغرب را با امامت مسجد خواندیم آنگاه روحانی از بعثه هر شب می ایند و نماز عشا را به سبک شیعیان بر پا می کنند که سال ها است این برنامه ادامه دارد و انصافا این هم از همکاری های خوب دولت عربستان با ایرانی ها است. نماز عشا را که حواندیم سوار اتوبوس ها شدیم تا به مکه برویم . راننده اتوبوس ما پاکستانی بود و ماشین اش فرسوده . فاضله مدینه تا مکه 440 کیلومتر است و معمولا اتوبوس ها 5 ساعت این فاصله را با سرعت 120 کیلومتر طی می کنند. اما انوبوس ما استثنا بود و این فاصله را با سرعت 70 کیلومتر در عرض 8 ساعت طی کرد. حتی وقتی به ایستگاه رسیدیم تا نوشابه ما را دادند تعطیل کردند یعنی آحرین اتوبوسی بود که به نیمه راه هم رسیده بودیم ما بودیم. این هم از شانس ما از اتوبوس بود. ساعت حدود3 صبح به هتل مکارم البت در مکه رسیدیم.

/ 0 نظر / 84 بازدید