زائر؛ زیارت و زیارت نامه

اولا همچنانکه (بطور مثال در اذن و نماز) ما با شهادت خود به وحدانیت خداوند و رسول او(ص) خود را در برابر شهادات خود مسئول قرار می دهیم؛ زائرهم با این شهادت هایی که یکی پس از دیگری میدهد؛ وجود خود را ضامن و مسئول صدق گفتارش میکند.زیرا شهادت در حضور خداوند و او را گواهی طلبیدن حتما باید همراه با صداقت باشد.چنانچه غیر از این باشد؛ خدا گواهی نخواهد داد. به همین خاطر است که با اطمینان خدا را به شهادت می طلبد؛ چون می داند که به خدا نمی توان دروغ گفت و در محضر او ادعای بیجا نمود.   

 ثانیا :

زیارت به معنی قصد است و دعا ها و زیارت نامه هایی که برای زیارت هریک از اولیا دین وارد شده است تماما مبین  قصد زائر است به جهت ولایتی شدن. به عبارت دیگر زیارت یعنی عرضه دین و اصول اعتقادات خود به  ولی امر خویش. لذا زائر با خواندن زیارت نامه درحقیقت دین و اعتقادات خود را عرضه می کند . بنابر این اگر کسی بخواهد دین خود را تصحیح کند یا از سلامت آن اطمینان حاصل نماید؛ کافی است که اعتقادات خود را با هریک از زیارت نامه ها تطبیق دهد و صدق ارادت خود را با هریک از  ائمه از مطابقت خود با محتوای زیارت هریک از ایشان بفهمد .

 تفاوت زیارت نامه ها هم معرف صفات و شخصیت آنان است. آنچه که برای امام علی (ع) رخ داده است وآن چه که ایشان به آن عمل نموده است با آنچه دیگر ائمه انجام داده اند متفاوت است. لذا خاصیت دیگر زیارت نامه این است که امامی که زیارت می شود را به زائر معرفی می کند و کسب معرفت هر یک از ایشان و شناخت پیدا کردن به هریک از آنان در گرو فهم زیارت ایشان است برای مثال در زیارت امام رضا (ع) سخنی از شمر نیست و در زیارت امام صادق (ع) نیز حرفی از "سید الوصیین"  بودن ایشان نیست در صورتی که در زیارت امام علی(ع) به آن شهادت می دهیم.

در همه زیارت نامه ها اصول مشترکی هم در آنها وجود دارد . شهادت به وجدانیت خدا؛ شهادت به به نبوت حضرت محمد(ص)؛ شهادت به ولایت امیر المومنین و تداوم امامت ائمه و بیان این که بدون هدایت آنان رستگاری ممکن نخواهد بود . اعتقاد به قرآن و کلام خداوند به صورت ذکر یکی از آیات قرآن ؛ اعتقاد به تقرب ائمه به درگاه خداوند برای زائر به جهت برآورد شدن حاجت او وامثال این امور ؛ همگی این ها کسب معرفت و شناخت دین و ولایتی شدن است .و این است معنی زیارت با معرفت که باعث نجات زائر می شود . زیرا همیشه گفته اند زیارت باید با معرفت باشد.

شهادت ولی نعمت مان امام رضا (ع) بر تمام عاشقان حضرت  خصوصا زائرانش تسلیت باد

زائر امام رضا(ع)

/ 0 نظر / 27 بازدید