خانم الهه حشمتي

Image hosted by Webshots.com
by samh412

يكي ديگر از ايرانيان موفق در مالزي  سركار خانم الهه حشمتي (Norman) هستند . ايشان بيشتر از 30 سال است كه در مالزي زندگي مي كنند. و خاطرات  و تجربيات زيادي از مالزي دارند. ايشان خانمي هستند سرشار از انرژي ؛ فعال  و دوست داشتني . در چندين نوبت سعي نمو ده ا ند   كه ايرانيان مقيم مالزي را  در يك تشكلي گرد آورند و در اين خصوص هم جامعه ايرانيان مقيم مالزي را شكل داده اند اما متاسفانه در اين راه تقريبا تنها بوده اند و تشكل هم در صورتي شكل مي گيرد كه اعضا در آن فعال باشند.  و فكر مي كنم  هنوز هم ايشان در انجام اين كار مصر هستند. اگر بقيه هم كمك كنند.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

خانم حشمتي  در حال حاضر يك موسسه غير انتفاعي توانبخشي را اداره مي كنند كه از كودكان  عقب مانده ذهني پرستاري و حمايت  مي كنند. اين موسسه چنان خوب عمل كرده است كه چندين بار نخست وزير مالزي از انجا دين كرده است  و در چند نوبت هم تلويزيون مالزي از آنجا گزارش تهيه نموده است. ايشان چنان به اين كودكان عشق مي ورزد كه گوي مادر آنها است  البته هميشه مي گويند كه اينها همه فرزندان من هستند.

اگر روزي  به اين موسسه رفتيد  و يا با ايشان هم كلام شديد متوجه مي شويد كه يك انسان فعال يعني چه.

من هميشه براي ايشان دعا مي كنم  واز خداوند متعال توفيقات بيشتر را براي ايشان طلب مي كنم.

براي ديدن سايت موسسه اينجا را ببيند

/ 0 نظر / 10 بازدید