سلام بر شعبان

الهی! رجب گذشت و ما از خود نگذشتیم!  الهی تو از ما بگذر. سلام بر شعبان و اعیادش؛ سلام بر حسین و عباسش؛ سلام بر سجاد و سجودشٍ و سلام بر نیمه شعبان و ظهور مولودش. آغاز ماه رسول خدا ماه شادی آل الله بر شما مبارک باد.

پ.ن. از پیامک های رسیده 

 

/ 1 نظر / 26 بازدید
آزاد

آدمی پرنده نیست‌ تا به هر کران که پرکشد، برای او وطن شود سرنوشت برگ دارد آدمی‌ برگ‌، وقتی از بلند شاخه‌اش جدا شود، پایمال عابران کوچه‌ها شود سروده : قنبر علی تابش چشمه ریگی | http://blog.cheshmehregi.com