سا ل 1392 مبارک

نوروز و سال جدید بر همه شما مبارک. امیدوارم که سال 92 بسیار بهتر از سال 91 برای همه ما باشد. در ایام نوروز امسال هم بنا بر رسم این سالها پیامک های زیادی دریافت نمودم و پیامک های را هم فرستادم خیلی ها جواب های زیبایی فرستادند بعضی ها هم -که عمدتا نزدیکان بودند- جواب ندادند . از میان پیامک های بسیار دو تا از آنها بیشتر با حس و حالم عجین شده بود آنها این بودند:

" به یاد آنان که با رفتن و ماندنشان شکوه ایران زمین را رقم زدند که من و تو در کنار خانواده سال جددیدی را با آرزوی آبادی و سرفرازی ایران و ایرانی  آغاز کنیم . برایتان سالی سرشار از دوستی و امید و برای کشورم آبادانی و افتخار و آزادگی آرزومندم"

بر ما سالی گذشت و بر زمین گردشی و بر روزگار حکایتی ؛ امید آنکه کهنه رفته باشد به نکویی ؛ و این نو همی آید به شادی"

/ 0 نظر / 25 بازدید