ملک سلیمان (جلوه های از مدیریت در قرآن )

کتاب ملک سلیمان به جلوه های از مدیریت در قرآن می پردازد. این کتاب از آنجایی این نام را بخود گرفته است که استاد دکتر محمد علی انصاری آنرا در شیراز(ملک سلیمان) بیان کرده اند . این کتاب حاصل دوره "آموزش اصول مدیریت قرآنی " است که استاد انصاری  در جمع هیات رییسه و مدیران ارشد دانشگاه علوم پزشکی شیراز ارایه نموده اند.

ماحصل آن نشست و بررسی قسمتی از سیر حضرت سلیمان در سوره نمل (آیات 14 تا 44 ) منجر به ارائه چهارده اصل از اصول مدیریت قرآنی شده است که در این کتاب نگارش شده  است . این چهارده اصل مدیریت قرآن عبارتند از:

1-    اصل تفقد و نظارت

2-    اصل تنبیه و تشویق( انداز و بشارت)

3-    اصل تکریم و تشخص

4-    اصل تحقیق و تفحص

5-    اصل آموزش و تعلیم مستمر

6-    اصل ضرورت تحصیل مهارت های شخصی

7-    اصل صراحت و ادب

8-    اصل عزت و شرافت

9-    اصل ابراز و اتخاذ عکس العمل مناسب

10-                       اصل ارزیابی و ایجاد رقابت سالم

11-                       اصل ارزش گذاری و شایسته سالاری

12-                       اصل دوری از غرور و تهم

13-                       اصل کتمان و پوشیده کاری

14-                       اصل هدف گذاری

 کتاب فوق توسط انتشارات بیان هدایت نور چاپ و منتشر شده است و می توانید از طریق موسسه فوق آن لاین نیز خرید نمایید.

 

 

 

/ 0 نظر / 56 بازدید