ارزشیابی مدارک تحصیلی

اکسفورد

 

 

 

 

 

 این روز ها بحث مدرک آقای کردان وزیر کشور داغ داغ است و بعضی ها از من راجع به ارزشیابی مد ارک تحصیلی سوال می کنند. همانگونه که می دانید ملاک تشخیص و ارزش یابی مدارک دانشگاهی وزرات علوم ، تحقیقات و فن آوری می باشد و تا مدرکی را تایید نکنند به قول خود احمدی نژاد در ایران کاعذ پاره ای بیش نیست. و بدرد هیچ کاری نمی خورد. برای تایید مدارک از دانشگا ههای معتبر خارج از کشور وزرات علوم نیاز به مدارک زیر دارد:

1-     اصل مدرک که به تایید سفارت یا نمایندگی های خارج از کشور رسیده باشد. برای تایید مدرک؛ سفارت معمولا استعلامی از دانشگاه دارد و پس از آن آنرا تایید می کنند. زیرا بازار فروش مدارک در خارج خیلی زیاد است.

2-     یک نسخه از پایان نامه

3-     اصل گذرنامه – گذرنامه را برای این می خواهند که بدانند شما در خارج از کشور چه مدتی بوده اید. براساس حضور شما در خارج مدرک ارزشیابی می شود که برای دوره دکتری حضور حداقل دو سال الزامی است. در صورتی که کمتر از دو سال و بیشتر از یک سال حضور در کشور صادره کننده مدرک نیمه حضوری و کمتر از یک سال حضور، مکاتبه ای ارزشیابی می گردد.

4-     اصل مدارک گذشته تحصیلی (لیسانس و فوق لیسانس) که بداند شما جهشی نخوانده اید و بعد از اخذ دیپلم جهشی دکتری گرفته اید.  باید حتما مدارک قبلی گواهی دهد که دکتری شما بر طبق مدارک قبلی بوده است

حال جواب سوال این که مدرک آقای کردان  چگونه است مشخص می گردد. که آیا این  مراحل را طی کرده است.

 

 

/ 1 نظر / 8 بازدید

[تعجب]