شیعه در جهان

اخیرا فایلی از طریق دوستی بدستم رسید که آقای اکبر سلطانی طی پ‍ژوهشی آمار شیعیان جهان را بدست اورده اند :

  • جمعیت جهان بیش از 7 میلیارد نفر تخمین زده شده است
  • بیش از 21 درصد جمعیت جهان مسلمان است
  • 23 درصد جمعیت مسلمان جهان شیعه است .         
  • 85 % مسلمانان خارج از دنیای عرب بسر می برند
  • مسلمانان در 208 کشور جهان زندگی می کنند.
  • شیعیان در 102 کشور  بسر می برند
  • بر مبنای آمار حاصل از این پژوهش کل جمعیت شیعه در جهان

    362 میلیون نفر برآورد شده است

و بسیار اطلاعاتی دیگر در خصوص تشییع که می توانید فایل آنرا از اینجا دانلود نمایید

/ 0 نظر / 29 بازدید