سفر عمره(7) ممنوعیت خرید و فروش سیگار

یکی از همراهان ما سیگاری بود در کشت و گذاری که برای خرید سیگار داشت مشخص شد که خرید و فروش سیگار در شهرهای مکه و مدینه ممنوع است اما استعمال آن  بجز حرمین شریفین اشکال ندارد. و لذا سیگاری زیاد می بینید ولی از هرکس سئوال نمایید کجا می توان سیگار نهیه کرد جواب خواهید شنید ممنوع-ممنوع . این همراهی ما خیلی بدنبال آن گشت اما از انجا که می گویند آب در کوزه و ما  تشنه لبان می گردیم در آخر متوجه شد که کارگران نظافتی هتل تو کار سیگار هستند و برایش بهترین سیگار را می اورند. در حرمین شریفین نوشته شده بودکه خبیثات حرام است و سیگار هم جز خبیثات است. و ایکاش زائرین به این توجه می کردند و سیگار را کنار می گذاشتند که اگر به خودشان رحم نمی کنند به بقیه مردم رحم می کردندو در کاروان ما چند نفر بودند که میآمدند و در راهروهای هتل سیگار می کشیدن و بقیه مردم را اذیت می کردند.

/ 0 نظر / 31 بازدید