آیا جمعیت جهنم از بهشت بیشتر است؟

سوال: آیا درست است که بگویم جمعیت جهنم از بهشت بیشتر است؟ چون مسلمانان در اقلیت ؛ شیعیان در اقلیت و مومنین و موحدین نیز در اقلیت هستند؟

 

پاسخ : بطور مشخص خیر. زیرا اولا این با  رحمت خدا  و هدف آفرینش ناسازگار است که بیشتر بندگان خدا اهل دوزخ باشند. ثانیا جنهم بر خلاف بهشت در خروجی دارد یعنی بیشتر افراد بعد از مدتی از جهنم خارج می شوند و حتی قسمت هایی از جهنم به علت نداشتن مشتری تعطیل می شود. همچنین چه دلیلی داریم که سایر ادیان اهل جهنم باشند فردی که در جایی از این دنیا زندگی می کند که از اسلام اطلاعی ندارد و به دین و آیین خود عمل می کند و با اسلام هم دشمنی نکرده است با عدل خدا نمی سازد که اهل بهشت نباشد آنها در آنجا آزمون و تستی خواهند تا(برای حداقل خودشان) مشخص شود اسلام نیاوردنشان براساس عناد , دشمنی و لجاجت نبوده است. هرچند قطعا بهشت دارای درجات مختلفی است.

**( به نظر اینجانب خداوند متعال آنقدر مهربان است که بهشت را به بهانه می دهد به این معنا که بدنبال بهانه ی می گردد که بنده گانش به بهشت بروند اما برای جهنم  رفتن دلیل می خواهد . بطور مثال گفته می شود فکر عمل خیر ، ثواب دارد اما فکر گناه ؛ گناه نیست باید گناه عملیاتی شود تا گناه محسوب شود)

/ 1 نظر / 32 بازدید
سید سجاد محدث حسینی

[لبخند]خوب بود