سفرنامه نوروز(2)

خمین: خمین زادگاه اما م خمینی در فاصله حدود 60کیلومتری محلات قرار دارد اما با این که به نظر می آید به علت زادگاه امام خمینی شهر اوضاع خوبی داشته باشد با محلا ت از نظر توجه قابل مقایسه نیست و معلوم می شود به شهر آنچنان نرسیده اند. میزبان ما در ابتدا ما را به منطقه تفریحی (کوهسنگی ) برد که متاسفانه  مکانی  تمیزی نبود و.........  نشان می داد که به این منطقه تفریحی این شهر هم توجه کافی نشده است.  بعد از آن به بیت تاریخی امام رفتیم. این بیت که محل زندگی جد ؛ پدر و خود امام بوده است در مرکز شهر خمین قرار دارد ومکانی است تاریخی . این بیت از سه حیاط که از یک زیر زمین بسیار تودر تو و یک طبقه تشکیل شده است. و داری برج وباروی بوده است که یکی از برج ها هنوز پا بر جاست و بطور کلی حکایت می کنند که خانواده امام از حوزه نفوذ قابل توجه برخوردار بوده اند که دارای چنین خانه و مان زندگی بوده اند.

اصفهان: برای رسیدن از اصفهان از شهر گلپایگان عبور کردیم شهری که لبنیات و کباب آن معروفیت خاصی دارد اما خب ماز از هردو آن نتواستیم استفاده بکنیم . نزدیک ظهر به اصفهان رسیدم موج رادیو را گوش می کردیم که اعلام می کرد امسال با تدابیری که اندیشه شده است ترافیک چندانی در شهر اصفهان نداریم و..... اما ما که به محظ رسیدن به هسته مرکزی شهر گرفتار ترافیکی شدیم که یک ساعت نیم فقط یک و نیم کیلومتر را رفتیم . بهرجهت کمی از اذان گذشته بود برای ادا نماز به مساجد اطراف میدان نقش جهان رفتیم و دیدم که مساجد در اصفهان کارکرد خودش را از دست داده است و تبدیل به موزه شده و مردم باید بلیط بگیرند و فقط تماشا کنند. آدرسی را در جلوی در زده بود که برای خواندن نماز باید به انتهای بازار بروید .پرسان پرسان آنجا را پیدا کردیم در یک مکان قدیمی که واقعا کثیف و بوی بدی میداد می بایست نماز را می خواندیم. با خود فکر می کردم چرا ما اینقدر به مکان نماز بی اهمیت هستیم آیا آنانی که آن مساجد زیبا را ساخته اند نیت شان جز این بوده است که برای نماز باشد چرا الان ما برای گرفتن کمی پول مسلمانی یمان را زیر سوال می بریم. مگر نماز این قدر کم اهمیت شده که در چنان مکان یهای باید خوانده شود. اصفهانی های عزیز فکر کنید آیا درست است  که مثلا مسجد گوهرشاد- که قدیمی تر و زیبا تر ازآن مساحد است- را هم پولی کنیم و بگویم میراث فرهنگی است و برای دیدن آن پول باید بدهید . شاید اگر حرم اما رضا هم در اصفهان بود باید برای رفتن بلیط تهیه میشد شاید.    

/ 2 نظر / 11 بازدید
gorg

http://cnniran.blogfa.com

زمبور

استفاده کردیم ولی چرا اینقدر بی حوصله و بریده و بریده می نویسید؟