تعدد زوجات در اسلام

تعدد زوجات در اسلام

وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلّا تُقْسِطُوا فِی الْیَتامى فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ ذالِکَ أَدْنى أَلّا تَعُولُوا (004 | نساء - 3)

واگر مى ترسید که (به هنگام ازدواج بادختران یتیم،) عدالت رارعایت نکنید، (از ازدواج با آنان، چشم پوشى کنید و) با زنان (پاک) مورد علاقه خود ازدواج نمایید، دو یا سه یا چهار همسر; واگر مى  ترسید عدالت را (درباره همسران متعدّد) رعایت نکنید، تنها یک همسر بگیرید، و یا از زنانى که مالک آنهایید استفاده کنید. این کار، به ترک ظلم و ستم نزدیک تر است.

آیه فوق، مسأله تعدد زوجات را (با شرائط سنگینى و در حدود معینى) مجاز شمرده است و در اینجا با ایرادها و حملات مخالفان آن رو به رو مى شویم، که با مطالعات زود گذر، و تحت احساسات حساب نشده به مخالفت با این قانون اسلامى برخاسته اند، مخصوصاً غربى ها در این زمینه به ما بیشتر ایراد مى کنند که اسلام به مردان اجازه داده براى خود «حرمسرا» بسازند و به طور نامحدود همسر بگیرند.

در حالى که نه اسلام اجازه تشکیل حرمسرا به آن معنى که آنها مى پندارند داده، و نه تعدد زوجات را بدون قید و شرط و نا محدود قرار داده است.

توضیح این که: با مطالعه وضع محیط هاى مختلف قبل از اسلام، به این نتیجه مى رسیم که تعدد زوجات به طور نامحدود، امرى عادى بوده و حتى بعضى از مواقع بت پرستان به هنگام مسلمان شدن، بیش از ده زن و یا کمتر داشته اند.

بنابراین، تعدد زوجات از پیشنهادها و ابتکارات اسلام نیست، بلکه اسلام آن را در چهارچوبه ضرورت هاى زندگى انسانى محدود ساخته و براى آن قیود و شرائط سنگینى قائل شده است.

قوانین اسلام بر اساس نیازهاى واقعى بشر دور مى زند نه تبلیغات ظاهرى و احساسات رهبرى نشده، مسأله تعدد زوجات نیز از همین زاویه در اسلام مورد بررسى قرار گرفته; زیرا هیچ کس نمى تواند انکار کند که مردان در حوادث گوناگون زندگى بیش از زنان در خطر نابودى قرار دارند، و در جنگ ها و حوادث دیگر قربانیان اصلى را آنها تشکیل مى دهند.

و نیز نمى توان انکار کرد که عمر زندگى جنسى مردان، از زنان طولانى تر است; زیرا زنان در سنین معینى آمادگى جنسى خود را از دست مى دهند، در حالى که در مردان چنین نیست.

و نیز زنان به هنگام عادت ماهانه و قسمتى از دوران حمل، عملاً ممنوعیت جنسى دارند، در حالى که در مردان این ممنوعیت ها وجود ندارد.

از همه گذشته، زنانى هستند که همسران خود را به علل گوناگونى از دست مى دهند و معمولاً نمى توانند به عنوان همسر اول، مورد توجه مردان قرار گیرند و اگر مسأله تعدد زوجات در کار نباشد آنها باید براى همیشه بدون همسر باقى بمانند.

همان طور که در مطبوعات مختلف، مى خوانیم: این دسته از زنان بیوه با محدود شدن مسأله تعدد زوجات از نابسامانى زندگى خود شکایت دارند و جلوگیرى از تعدد را یک نوع احساسات ظالمانه درباره خود تلقى مى کنند.

با در نظر گرفتن این واقعیت ها در این گونه موارد، که تعادل میان مرد و زن به عللى به هم مى خورد، ناچاریم یکى از سه راه را انتخاب کنیم:

1 ـ مردان تنها به یک همسر در همه موارد قناعت کنند و زنان اضافى تا پایان عمر، بدون همسر باقى بمانند و تمام نیازهاى فطرى و خواسته هاى درونى خود را سرکوب کنند.

2 ـ مردان فقط داراى یک همسر قانونى باشند، ولى روابط آزاد و نامشروع جنسى را با زنانى که بى شوهر مانده اند، به شکل معشوقه برقرار سازند.

3 ـ کسانى که قدرت دارند بیش از یک همسر را اداره کنند و از نظر «جسمى»، «مالى» و «اخلاقى» مشکلى براى آنها ایجاد نمى شود و قدرت بر اجراء عدالت کامل در میان همسران و فرزندان خود دارند، به آنها اجازه داده شود بیش از یک همسر براى خود انتخاب کنند.

مسلماً غیر از این سه راه، راه دیگرى وجود ندارد.

اگر بخواهیم راه اول را انتخاب کنیم باید با فطرت، غرائز و نیازهاى روحى و جسمى بشر به مبارزه برخیزیم و عواطف و احساسات این گونه زنان را نادیده بگیریم.

این مبارزه اى است که پیروزى در آن نیست و به فرض که این طرح عملى شود، جنبه هاى غیر انسانى آن بر هیچ کس مخفى نیست.

به تعبیر دیگر، مسأله تعدد همسر در موارد ضرورت را نباید تنها از دریچه چشم همسر اول، مورد بررسى قرار داد، بلکه از دریچه چشم همسر دوم نیز باید مورد مطالعه قرار گیرد، و آنها که مشکلات همسر اول را در صورت تعدد زوجات عنوان مى کنند، کسانى هستند که یک مسأله سه زاویه اى را تنها از یک زاویه نگاه مى کنند.

زیرا مسأله تعدد همسر، هم از زاویه دید مرد و هم از زاویه دید همسر اول و هم از زاویه دید همسر دوم باید مطالعه شود و با توجه به مصلحت مجموع، در این باره قضاوت کنیم.

و اگر راه دوم را انتخاب کنیم، باید فحشاء را به رسمیت بشناسیم و تازه زنانى که به عنوان معشوقه مورد بهره بردارى جنسى قرار مى گیرند، نه تأمینى دارند و نه آینده اى، و شخصیت آنها در حقیقت لگدمال شده است و اینها امورى نیست که هیچ انسان عاقلى آن را تجویز کند.

بنابراین، تنها راه سوم باقى مى ماند که هم به خواسته هاى فطرى و نیازهاى غریزى زنان پاسخ مثبت مى دهد و هم از عواقب شوم فحشاء و نابسامانى زندگى این دسته از زنان بر کنار است، و جامعه را از گرداب گناه بیرون مى برد.

البته باید توجه داشت: جواز تعدد زوجات ـ با این که در بعضى از موارد یک ضرورت اجتماعى است، و از احکام مسلّم اسلام محسوب مى شود ـ اما تحصیل شرائط آن در امروز با گذشته تفاوت بسیار پیدا کرده است.

زیرا زندگى در سابق شکل ساده و بسیط داشت و لذا رعایت کامل مساوات بین زنان آسان بود و از عهده غالب افراد بر مى آمد، ولى در عصر و زمان ما باید کسانى که مى خواهند از این قانون استفاده کنند، مراقب عدالت همه جانبه باشند، و اگر قدرت بر این کار دارند چنین اقدامى بنمایند. اساساً اقدام به این کار نباید از روى هوا و هوس باشد.

جالب توجه این که: همان کسانى که با تعدد همسر مخالفند (مانند غربى ها) در طول تاریخ خود، به حوادثى برخورده اند که نیازشان را به این مسأله کاملاً آشکار ساخته است.

مثلاً بعد از جنگ جهانى دوم احتیاج و نیاز شدیدى در ممالک جنگ زده، و مخصوصا کشور آلمان، به این موضوع احساس شد و جمعى از متفکران آنها را وادار ساخت که براى چاره جوئى و حل مشکل در مسأله ممنوعیت تعدد همسر، تجدید نظر کنند، و حتى برنامه تعدد زوجات اسلام را از دانشگاه «الازهر» خواستند و تحت مطالعه قرار دادند، ولى در برابر حملات سخت کلیسا مجبور به متوقف ساختن این برنامه شدند، و نتیجه آن، همان فحشاء وحشتناک و بى بند و بارى جنسى وسیعى بود که سراسر کشورهاى جنگ زده را فرا گرفت.

.

مورخ مشهور فرانسوى «گوستاولوبون» قانون تعدد زوجات اسلام را که به صورت محدود و مشروط است، یکى از مزایاى این آئین مى شمارد و به هنگام مقایسه آن با روابط آزاد و نامشروع مردان، با چند زن، در اروپا چنین مى نویسد:

«در غرب هم با وجود این که آب و هوا و وضع طبیعت هیچکدام ایجاب چنین رسمى (تعدد زوجات) نمى کند، با این حال وحدت همسر چیزى است که ما آن را فقط در کتاب هاى قانون مى بینیم! و الاّ گمان نمى کنم بشود انکار کرد که در معاشرت واقعى ما اثرى از این رسم نیست!

راستى من متحیرم و نمى دانم تعدد زوجات مشروع و محدود شرق، از تعدد زوجات سالوسانه غرب چه چیز کم دارد؟ بلکه من مى گویم که اولى از هر حیث از دومى بهتر و شایسته تر است».(1)

البته نمى توان انکار کرد، بعضى از مسلمان نماها بدون رعایت روح اسلامى این قانون، از آن سوء استفاده کرده و براى خود حرم سراهاى ننگینى بر پا نموده و به حقوق زنان و همسران خود تجاوز کرده اند.

ولى این عیب از قانون نیست و اعمال آنها را نباید به حساب دستورهاى اسلام گذاشت، کدام قانون خوبى است که افراد سودجو از آن، بهره بردارى نامشروع نکرده اند؟

 

* * *

توجه کنید که اسلام مصالح نوع بشر را بر مصالح فرد مقدم می دارد و قانون را براساس مصالح کلی نوع بشر تنظیم می کند. این قانون در اسلام به دلیل شرایط اجتماعی و اخلاقی ویژه وضع شده  اما در مقام اجرا ؛ توصیه ها ؛ تبصره ها و نکاتی برای آن قرار داده شده است.یک قانون برای همه افراد و درهمه شرایط و موقعیت ها نیست بلکه توانمدیهای خاص و شرایط و قابلیت های مشخص می طلبد. این بحث در احکام فقهی تورات و تلمود یعنی بخش تعلیم موسی کلیم الله مطرح می شود اما به جای بحث عدد ؛ توانایی عنوان می گردد.. در آیین مسیح هیچ حکمی در این باره وجود ندارد و مسیحیان باید به تورات یا تلمود و یا عهد عتیق مراجه کند-

با جمع بندی آیه شریفه در می یابیم که شرایط زندگی مطلوب ، تک همسری است اما اسلام به قانونی بودن مسئله تعدد ازواج ؛ به دلیل ساختاری وجود زنان و مردان و نیازها و شرایط مختلف اجتماعی و مسائل اخلاقی حکم می کند منتها با پیش شرط عدالت که سخت ترین و مشکل ترین شرط ممکن است.

برگرفته از تفسیر نمونه و زن از منظر قرآن

 

1 ـ «تاریخ تمدن اسلام و عرب»، ترجمه «فخر گیلانى»، صفحه 509.Scroll upScroll down

/ 12 نظر / 16 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مدل اسلامی

یا از زنانى که مالک آنهایید استفاده کنید. یا در اصل = به آنچه [از كنيزان] مالك شده‏ايد [اكتفا كنيد] استاد بنده که عرض کردم احتیاج به این همه دعوا نیست تا سنت حسنه کنیز گیری هست دیگه نیاز به این همه فلسفه بافی نیست حمله می کنیم تایوان هم کنیز توپ زیاد داره هم مرداش همچین مرد نیستم هم مسلمون نیستن . مردا رو می کشیم زنا رو کنیز می کنیم بعدشم که دیکه حلال می شن.

مدل اسلامی

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ و زنان شوهردار [نيز بر شما حرام شده است] به استثناى زنانى كه مالك آنان شده‏ايد

مستر حاجی

آقا وبلاگت عالیه!!! فقط از نظر من بهتر قالب وبلاگتو عوض کنی... چون اصلا نمیخوره وبلاگ یه آدم تحصیل کرده باشه! البته شرمنده ها ... فقط نظرم رو گفتم! اگر خواستی عوضش نکن! موفق باشید!

-

ظاهرا کامنت من کامل نرسیده من ادامه اش رو میگذارم: چرا مرد باید رعایت عدالت کنه؟ مگر زندگی نباید مشترک باشه؟ چرا خدای شما نمیگه ای زن و مرد با یکدیگر به عدالت کنید؟ ضمنا ترجمه قسمت اخر رو هم چرخونده اید و هیچ توضیحی هم ندادید: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ پس اگر میترسید از عدم رعایت عدالت پس فقط یکی (یک زن بگیرید) یا ملک یمین (برده ها و اسرای جنگی) ! این یعنی برده ها یا اسرای جنگی برای شما حلالند و اگر نمیتونید زن بگیرید با اسرای خود رفع نیاز کنید! چون اگر منظور این بود که با اونها ازدواج کنید دیگه استفاده از "یا" معنی نداشت چرا که" یا" همیشه برای بیان جایگزین استفاده میشود .

-

ادامه: توجیهات شما پر از مغالطات بی پایه است مثلا شما میگید " اگر تعادل میان مرد و زن به عللى به هم مى خورد، ناچاریم یکى از سه راه را انتخاب کنیم..." خدای شما متوجه نبوده که شاید حادثه ای اتفاق بیافتد و تعادل مردان و زنان بگونه ای بهم بخورد که تعداد مردان از زنان خیلی بیشتر شود مثلا اگر 1000 مرد باقی بماند و500 زن بعد هر زنی اجازه داره که با دو مرد ازدواج کنه که توازن بهم نخوره؟ این مسئله در بعضی از قبایل و کشور های افریقایی داره اتفاق می افته ولی ظاهرا خدای شما که ادعا میکنید دینی فرستاده برای همه مردم بعضی جاها توازن دنیا از دستش در رفته! چرا این قانون برای زنها صادر نشده؟ ظاهرا این مسئله برای پیامبر شما که در زمان جنگ های قبیله ای میزیسته و بالطبع احتمال مرگ و میر مردان بسیار بیشتر از زنان بوده قابل درک نبود! ظاهرا اسلامی که به ادعای شما "قانون را براساس مصالح کلی نوع بشر تنظیم می کند" از همه جای دنیا اگاهی نداشته! امیدوارم جوابی داشته باشید و صرفا با پاک کردن نظرات مخالف خود در جهل خود باقی نمانید

-

ضمنا دوست عزیز شما که یک مطلبی رو در وبلاگت میزاری یعنی به اون معتقدی و داری انرا تبلیغ میکنی. من نظر خودت رو میخاهم . برای شانه خالی کردن همه سوال ها را به شخص دیگری ارجاع دادن که نشد دلیل. شما نظر خودت رو بگو جواب سوالات منو بده و توجیهات خودت رو بگو

حسینی

در گذشته هم زنان پابهپای مردان کار می کردن بیشتر از امروز هم کار می کردن کار کردن زنان مختص امروز نیست امروز هم 98درصد اموال غیر منقول جهان متعلق به مردان است انسان را خدا خلق کرده و مدت کوتاهی در این دنیا هستیم و بعد از اون راز های فطرت مشخص می شه فطرت انسان چیز پیچیده ایه و کافیه کمی به هم بخوره مثلا تو غرب می گن تک همسری که این یه جوکه چرا که فرد یه مدت با یه زن می گرده بچه براش درس می کنه و بعدش خداحافظ و یا محترمانه یا با یه اردنگی ... اما تو اسلام ضمانت اجرا وجود داره اگه کسی بدون ازدواج کاری کنه چرمشو میارن اتفاقا تئ غرب خیلی راحت می شه زن سواری کرد چون مردها به خاطر قوانین غریزی و به دور از فطرت دیگه سراغ ازدواج نمی رن چس زنان ازدواج نکرده تعدادشون می ره بالا و این به نفع مرداس که هر کیو می خوان ووو هر تعداد می خوان در اختیارشون هست اما جالب اینجاست که هر چی تعداد امثال این بنده خدا می خوان ریشه اسلام رو بزنن اوضاع جالب تر می شه مثلا مهم ترین جالبی کار اینجاس که از هر 3تازه مسلمان دوتاش زنن داداش جون دمت گرم تو به کارت در مورد زدن اسلام ادامه بده چون نتیجش به نفع اسلامه تو هلند فیلم فتنه رو ساختن

حسینی

ادامه هلند): ناگهان سرعت گرایش به اسلام به شدت افزایش پیدا کرد. صهیونیست ها می گن اروپای اسلامی در دهه های آینده قطعی خواهد بود قوانین غرب دست و پای مرد رو می بندن و این موجب می شه که مرد دیگه به سمت ازدواج نره چون می گه خر نیستم که ازدواج کنم در ضمن لیبرالیسم هم که حلال و حرام رو از بین برده و این موجب می شه که دیگه مردها به دنبال عقد قرارداد زندگی با زن ها نباشن و ول باشن هر زنی رو هم که خواستن در اختیارشونه یعنی لیبرالیسم و فمنیسم با هم دست به یکی کردن و عیاشی مردها رو حسابی راه انداختن در گدشته طرف یه زن داشت شاید دوتا استثنائا اما الا همه زن ها زن مردها هستن حالشو ببر

حسینی

یه مدت تو این دنیا هستیم و وعده ها هم مشترکه خدا یه مسئولیت هایی به مرد داده و از طرفی اختیارات بیشتری هم به دوش مرد گذاشته و ژوستش رو هم کلفت تر آفریده برای همین فطرت و من و تو چه خوشمون بیاد چه نیاد همینه که هست حالا بگو خدای شما اینجوری کرد و فلان یادت باشه بعدا نمی تونی بهانه بیاری که خدا یا من نمی دونستم و از این حرف ها زن الان تو غرب کاملا یه کالاست و کاملا انسان درجه دوئه فقط بدن نمایی و کالای تبلیغاتی طرف می خواد مسواک بفروشه زنه با شورت و ... باید بیاد برا تبلیغ غرب با این اندیشه ها ازدواج رو از بین برد و تولید نسل هم همین طو از بین رفته و نسل لیبرال ها رو به پیری می ره و تا چجند دهه بعد اروژا مسلمان شده عزیز دلم تو هم انشا’الله اون روزو می بینی زور زیادی نزن کهنه سوراخ می شه

زهرا

با سلام... دوست عزیز خداوند به خاطر کرامتی که به زن داده از مرد خواسته به خواستگاری اش بره خوب شما دقت کن اینجا باید هم مخاطب مرد باشه برای اینکه مرد به خواستگاری میره نه زن . در ثانی در آیه های قر آن توصیه به تقوا حسن الخلق و... شده و اینها هم مرد رو شامل می شه و هم زن رو. مثلا شما دقت کنین لغت امنوا رو نمی تونیم مذکر بگیریم چون این حالت مخاطب عام رو داره هم زن و هم مرد در تمام زبان های دنیا وقتی می خوان کل جامعه یعنی زن و مرد رو مخاطب قرار بدن از مخاطب مذکر استفاده می کنن. اگه بازم سوالی هست ما در خدمتیم.